Selecteer een pagina

Je kunt het boeddhisme op velerlei manieren beoefenen. Het hangt ook af van de traditie die je volgt. Zo heeft het Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld, veel meer rituelen dan het Theravada boeddhisme. Bij het Nichiren boeddhisme is het herhalen van mantra’s een dagelijkse bezigheid, naast meditatie.

Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je leeft volgens de eerste vijf leefregels waar boeddhisten zich aan houden:

  1. Niet opzettelijk doden van levende wezens
  2. Niet stelen
  3. Geen seksueel wangedrag
  4. Niet liegen
  5. Geen verdovende middelen gebruiken

Als je je echt in het boeddhisme wilt gaan verdiepen is het goed om kennis te nemen van de vele sutta’s. Sutta’s zijn in feite ooggetuigen verslagen van gebeurtenissen in het leven van de boeddha. Bepaalde gebeurtenissen in het leven vond de boeddha aanleiding voor het houden van een toespraak die betrekking had op die gebeurtenis. Zijn rechterhand Ananda had een fotografisch geheugen waardoor deze alles dat de boeddha had gezegd kon reciteren. In de tijd dat de boeddha leefde was dit de enige manier om de leerstellingen (Dhamma) te onthouden en door te geven aan anderen. Pas na het overlijden van de boeddha werden de toespraken op schrift gesteld tijdens de eerste raadsvergadering van de Sangha (er zouden er later nog twee volgen).

Al deze toespraken zijn verzameld in de Pali Canon. Dit is de enige verzameling van toespraken van de boeddha die nagenoeg volledig bewaard is gebleven. Een gedeelte daarvan is inmiddels ook in het Nederlands vertaald en is te bestellen bij Milinda Uitgevers. Het is een zeer omvangrijk werk dat je niet in een paar vrije avonden bestudeert. Om je een idee te geven: de Thaise versie beslaat ongeveer 16.000 pagina’s tekst, verzameld in 44 boeken. 

Ondanks dat het bovenstaande misschien anders doet vermoeden is het boeddhisme toch vooral praktisch gericht. Het gaat er vooral om dat je de leer van de boeddha in de praktijk brengt. “Maar dan moet ik toch eerst al die kennis opdoen”, hoor ik je zeggen. Nou, ik wens je veel succes. Als je die 16.000 pagina’s allemaal wilt bestuderen ben je de rest van je leven wel bezig. Het is ook niet nodig om dit te doen; als je je houdt aan de hierboven genoemde 5 leefregels ben je echt al goed op weg!