Selecteer een pagina

Vegetarisme

Het wel of niet eten van vlees is een groot discussiepunt onder boeddhisten. Immers, de eerste leefregel stelt dat je er naar moet streven bewuste levende wezens geen schade toe te brengen of zelfs te doden. Boeddhisten die wel vlees eten betwisten dit soms door te...

De legende

Koning Suddhodhana zorgde ervoor dat zijn zoon Siddhattha een leven in luxe kon leiden. Siddhattha mocht niet buiten de paleismuren komen zodat hij niet de harde wereldse werkelijkheid zou zien, maar alleen de mooie kanten van het leven. Het doel van koning...

Wat is verlichting?

Wat verlichting precies is, is niet makkelijk uit te leggen. Vooral niet omdat de diverse boeddhistische een andere invulling aan dit begrip geven.In de Pali Canon – de geschriften waarop het Theravada boeddhisme is gebaseerd, staan teksten die verhalen over het...

Boeddhisme en vrouwen

We zijn er in Nederland trots op dat mannen en vrouwen steeds meer gelijkgesteld worden aan elkaar. Toch is daar nog veel op af te dingen want anno 2019 is het nog steeds zo dat vrouwen slechter betaald krijgen en zijn er in de raden van bestuur van grote bedrijven...

Is het boeddhisme heilig?

Het boeddhisme wordt in het westen steeds populairder. Wereldwijd heeft het boeddhisme ongeveer 415 miljoen aanhangers; in Nederland tussen 36.000 en 50.000. Exacte aantallen zijn onmogelijk te geven omdat – in tegenstelling tot de christelijke kerk bijvoorbeeld...

Wat is een Sangha?

Het boeddhisme kent – in tegenstelling tot de meeste religies – geen leider, en ook geen kerken of daarmee vergelijkbare instellingen. 2.600 jaar geleden werd Siddhattha Gotama natuurlijk als leider beschouwd, maar deze had besloten dat er na zijn...

Is het boeddhisme negatief?

Het boeddhisme wordt wel eens als een negatief beschouwd, omdat het zo vaak gaat over sterven, het hiernamaals en reïncarnatie. Toch is dat niet zo. Het grote verschil met de westerse religies is dat het boeddhisme de dood niet ziet als iets negatiefs. Hoe dat zit?...

Leven als boeddhistische leek

Binnen het boeddhisme is er geen overkoepelende leider, zoals de paus dat bijvoorbeeld wel is voor het katholicisme. Als er al zoiets zou zijn als een leider binnen het boeddhisme, dan zou je de monniken op die manier kunnen beschouwen. Maar zij zijn dan eerder...

In de voetsporen van de Boeddha

Toen ik geïnteresseerd raakte in het boeddhisme, was een van de meest toegankelijke boeken die ik in die tijd heb gelezen, In de voetsporen van de Boeddha van Thich Nhat Hanh. Het boek is lekker vlot geschreven, zonder moeilijke terminologie. Het is geschreven als een...

Mijn toevlucht

Je kunt moeilijk spreken van ‘de’ boeddhistische rituelen omdat die per traditie sterk verschillen. Zo kent het Theravada boeddhisme weinig rituelen, terwijl de Tibetaanse traditie er rijkelijk mee gevuld is. Toch kent het Theravada boeddhisme ook wel een...